Smartlink C HD Package Module xe tải cho LAUNCH X431 PRO3 V5.0

25.000.000 

Smartlink C Heavy Duty Package – Module xe tải cho LAUNCH X431 PRO3 V5.0

  • Hỗ trợ chẩn đoán gần 90 dòng xe tải nặng, xe công trình 24V.
  • Hỗ trợ thêm giao thức chẩn đoán Passthru J2534.
  • Miễn phí UPDATE 1 phần mềm 1 năm.
So Sánh