LAUNCH SmartSafe X861 PRO 3D Wheel Aligner Thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe ô tô

Original price was: 299.000.000 ₫.Current price is: 239.000.000 ₫.

LAUNCH SmartSafe X861 PRO 3D Wheel Aligner là thiết bị cân chỉnh góc đặt bánh xe ô tô với ứng dụng rộng rãi nhất với xe nâng cắt kéo lớn, xe nâng bốn trụ, xe nâng cắt kéo nhỏ và xe nâng hai trụ. X861 PRO 3D Wheel Aligner được chế tạo để cải thiện năng suất bằng tủ và xà di động. X-861 PRO 3D Wheel Aligner cực kỳ chính xác, truyền cực cao và hiệu chuẩn cực cao.

So Sánh