Máy Thay Dầu Hộp Số Tự Động Tuần Hoàn Launch CAT 501S

48.000.000 

Máy thay dầu hộp số tự động tuần hoàn Launch CAT 501S có thể hoàn thành quá trình xả và trao đổi nhớt hộp số cách tuần tự trong 20 phút có thể lấy được toàn bộ chất lỏng cũ và thay thế bằng chất lỏng mới.

So Sánh