Máy Nạp Ga Điều Hoà Thông Minh Launch Value Plus 500

50.000.000 

VALUE-500PLUS là máy nạp ga điều hoà tự động hiện đại chuyên dùng cho bảo dưỡng điều hòa ô tô chuyên nghiệp. Hệ thống thông minh mạnh mẽ thực hiện hiệu quả việc xả A/C nội tuyến, bơm CA, tuần hoàn, nạp dầu và CA cũng như các quy trình bảo dưỡng.

So Sánh