Bảng mục tiêu căn chỉnh cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau hệ thống trợ lái ADAS RCW TOYOTA

Bảng mục tiêu căn chỉnh hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCW dòng xe Toyota trên các bộ căn chỉnh hệ thống trợ lái ADAS Mobile, ADAS Lite, ADAS Pro Plus,…

Mã SP: LAC04-25

So Sánh
Danh mục: