Bảng mục tiêu căn chỉnh camera 360 hệ thống trợ lái ADAS AVM TOYOTA

Bảng mục tiêu căn chỉnh camera 360 dùng để căn chỉnh hệ thống tầm nhìn xung quanh xe AVM cho dòng xe Toyota trên các bộ căn chỉnh hệ thống trợ lái ADAS Mobile, ADAS Lite, ADAS Pro Plus,…

Mã SP: LAC04-29-1

Mã SP: LAC04-29-2

So Sánh
Danh mục: