Bảng mục tiêu căn chỉnh camera 360 hệ thống trợ lái ADAS AVM HYUNDAI KIA

Bảng mục tiêu căn chỉnh camera 360 dùng để căn chỉnh hệ thống tầm nhìn xung quanh xe AVM cho dòng xe Hyundai KIA trên các bộ căn chỉnh hệ thống trợ lái ADAS Mobile, ADAS Lite, ADAS Pro Plus,…

Mã SP: LAC04-31-1

Mã SP: LAC04-31-2

Mã SP: LAC04-31-3

So Sánh