Thiết Bị Cài Đặt Áp Suất Lốp THINKTPMS G1

THINKTPMS G1 là công cụ đo áp suất lốp đầy đủ chức năng đầu tiên được kết nối qua Bluetooth thông qua ứng dụng dành cho các kỹ thuật viên sửa chữa bảo dưỡng lốp xe.

So Sánh