Thiết Bị Kiểm Tra Sạc Xả Pin Lithium 4 Kênh ABE-100CT

Thiết bị kiểm tra sạc xả pin Lithium 4 kênh ABE-100CT tích hợp chức năng xả, sạc và kích hoạt một số chức năng trong một thiết bị với phạm vi dòng điện rộng hơn, và đồng thời hỗ trợ giải quyết đa dạng các bài kiểm tra và các công tác bảo trì bảo dưỡng. Thiết bị có thể mô phỏng đa dạng các chế độ hoạt động vận hành tải của gói pin nhằm tiến hành kiểm tra chế độ hoạt động cũng như hiệu suất của pin.

COMING SOON

So Sánh
Danh mục: