Thiết Bị Kiểm Tra Cân Bằng Pin Lithium LIFG-CT Series

Thiết bị kiểm tra cân bằng pin Lithium LIFG-CT Series là một dụng cụ hỗ trợ cân bằng bảo trì bảo dưỡng pin thông minh và có hiệu suất cao, được đưa vào sử dụng nhằm giải quyết các vấn đề về sự không nhất quán điện áp của gói pin Lithium. Thiết bị hỗ trợ tạo sự chênh áp cho bất kỳ nguồn pin, nó có thể được sử dụng cho các cuộc nghiên cứu và thí nghiệm để mô phỏng các vấn đề có thể xảy ra, khi độ chênh áp của pin đạt đến ngưỡng cực đại trong môi trường hoạt động khắc nghiệt. Thiết bị phù hợp cho đa dạng loại pin Lithium.

COMING SOON

So Sánh
Danh mục: